Spir.io

1,098
ratings
7.2
Spir.io is a space-themed multiplayer 2D shooting game.

Release Date

April 2020

Platform

Web browser

Walkthrough

Controls

  • Left mouse button or Q to speed up
  • Right mouse button or W to stop
  • 1-4 to activate skills
Advertisement
Show Less
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Astrix.io
Torn.space
Agma.io
SpaceBlast.io
Gotia.io
Zorelit.io
Tanked.io
Ev.io
Hole.io Online
Slimes 3D
Dogar
Voxiom.io
Space.game
Zlap.io
Worms.lol
Spred.io
Orbs.it
Diggerz.io
Spacewar.io
BattleBoats.io
Bomby.io
PirateBattle.io
RoboBattle
Smash Arena (.io)
Gpop.io (Game Pop)
Race Time
TileMan.io
Blobber.io
Modd.io
XPilot.io
Soccer.io
Coronag.io
Tactics Core
Racegame.io
Hole.io
Zlax.io
BMX Online
Alien Invaders (.io)
Nibbly.io
Gats.io
S0urce.io
Cell.sh
5MinToKill.io
Doomed2.io
Tugs.io
Drawaria.online
CrowdCity.io (Zombie)
Brutal.io
BattleStick
Generals.io
Tangies.io
Tankar.io
Karnage.io
Strike.is
Wiziz.io
Oib.io
Voxar.io
Tombr.io
Bist.io
Jumbled.io
Tanx
Matchy Matchy
Doblons.io
Mechar.io