Astrix.io
Torn.space
Yoyowars.io
SpaceBlast.io
Gotia.io
Zorelit.io
Tanked.io
Swordz.io
Piaf.io
Slimes 3D
Space.game
Hole.io Online
Zlap.io
Dogar
Kazap.io
Orn.io
Shootz.io
Spred.io
Spacewar.io
Vili.io
TileMan.io
Orbs.it
PirateBattle.io
Agma.io
BattleBoats.io
Diggerz.io
Hole.io
Raaaaft.io (Raft)
Drawaria.online
Smash Arena (.io)
Bomby.io
Brutal.io
Blobber.io
SuperSnake.io
Worms.lol
Nibbly.io
Zlax.io
Gats.io
GunBox.io
BMX Online
RoboBattle
Racegame.io
Tactics Core
Paper.io 2
ZoneRoyale (.io)
Race Time
Bomber Friends
DuckPark.io
Tugs.io
XPilot.io
Soccer.io
CatMouse.io
5MinToKill.io
Doblons.io
Gpop.io (Game Pop)
Coronag.io
Relmz.io
Doomed2.io
Painty.io
Modd.io
S0urce.io
Everybody Edits
Battlestick
Tanx

Spir.io

113
ratings
7.5
Spir.io is a space-themed multiplayer 2D shooting game.

Release Date

April 2020

Platform

Web browser

Walkthrough

Controls

  • Left mouse button or Q to speed up
  • Right mouse button or W to stop
  • 1-4 to activate skills
Show Less