PirateBattle.io
Gotia.io
Spir.io
Astrix.io
Tanked.io
Swordz.io
Piaf.io
Slimes 3D
Hole.io Online
Tactics Core
Zlap.io
Dogar
Orn.io
Shootz.io
Spred.io
SuperBalls.io
Vili.io
KartWars.io
TileMan.io
Agma.io
BattleBoats.io
Diggerz.io
Hole.io
Drawaria.online
Smash Arena (.io)
Raaaaft.io (Raft)
Brutal.io
Bomby.io
Blobber.io
SuperSnake.io
Worms.lol
Nibbly.io
Gats.io
BMX Online
GunBox.io
RoboBattle
Zlax.io
Racegame.io
Tugs.io
Bomber Friends
DuckPark.io
Race Time
ZoneRoyale (.io)
Paper.io 2
Gpop.io (Game Pop)
Soccer.io
5MinToKill.io
CatMouse.io
Doblons.io
Coronag.io
Relmz.io
Doomed2.io
Painty.io
Modd.io
S0urce.io
Kazap.io
Everybody Edits
Battlestick
Tanx
Jumbled.io
Bomber7.io
Tombr.io
Bist.io
Limax.io

Yoyowars.io

1,003
ratings
8.8
Move around the arena to grow your size and eliminate other players by launching your yoyo.

Release Date

August 2019

Platform

Web browser

Walkthrough

Controls

  • Use WASD or arrow keys to control the movement
  • Press left mouse button to launch
Show Less