Swarmation

2,077
ratings
7.5
Swarmation is a multiplayer pixel formation game by Stefano J. Attardi, Zach Bialecki & David Miranda. Cooperate with other players to create the pattern shown on the left before the timer runs out. You can follow the game on twitter. Have fun!

Walkthrough

Show Less
Voxiom.io
Agma.io
Diggerz.io
Hole.io Online
Shootz.io
TileMan.io
Gats.io
GunBox.io
Brutal.io
Gpop.io (Game Pop)
Drawaria.online
Modd.io
Zlap.io
Oib.io
Gotia.io
PirateBattle.io
Tactics Core
Torn.space
Raaaaft.io (Raft)
Paper.io 2
Bomby.io
DuckPark.io
BattleStick
Swordz.io
Doomed2.io
Zorelit.io
Generals.io
Bist.io
Bango.io
Tanx
Doblons.io
Race Time
Tanked.io
BattleBoats.io
Karnage.io
Slaim.io
Jumbled.io
Astrix.io
Blobber.io
Strike.is
S0urce.io
SpaceBlast.io
Dogar
Driftin.io
PixelCanvas.io
Tombr.io
CrowdCity.io (Zombie)
Soccer.io
Mechar.io
BotBattles.io
Blocker
Zlax.io
Tugs.io
Katan.io (Colonist.io)
Voxar.io
Racegame.io
BomberIO.online
Bomb Arena
Slay One
Basketball.io
Arraw.io
Paper.io
Slimes 3D
Spred.io